Producent och projektledare för olika arrangemang

Här har jag anlitats för att jobba med konserter eller andra kulturella arrangemang. Arbetet har inneburit alltifrån artistbokning, marknadsföring och planering till praktiska saker kring arrangemanget.
 

Tagged under

© 2015 Per Ola Sandberg. All rights reserved