Musik med terapeutisk inriktning

Detta är en metod som jag använt mig av i några år och som innebär att jag arbetar med musiken utifrån ett terapeutiskt perspektiv. Musiken blir ett redskap för att nå ett mål och kan vara både grupp-eller individanpassat. Ett framgångsrikt koncept i detta sammanhanget har varit att klienter musicerar aktivt tillsammans med personal. Detta följs sedan upp med handledning/coachning efter sammankomsterna.

3

Tagged under

© 2015 Per Ola Sandberg. All rights reserved